Unsur Motif Manuk Bungkuk Pada Batik Kembang Suket

0 448

Unsur Motif Manuk Bungkuk Pada Batik Kembang Suket

Unsur Motif Manuk Bungkuk merupakan unsur motif terakhir yang akan dijelaskan pada batik kembang suket ini. Manuk bengkuk merupakan gambaran dari warga pribumi pada masa penjajahan Belanda, pada waktu itu rakyat merasa ketakutan setiap bertemu dengan tentara Belanda sehingga badannya sampai menunduk atau membungkuk. Sehingga pengrajin mengabadikannya dalam bentuk motif manuk bengkuk tersebut.

Manuk bengkuk terbentuk dari garis lengkung yang saling menyatu dan membentuk badan burung. Pada seluruh badan burung terdapat hiasan tambahan berupa isen-isen yaitu isen cecek dan isen sawut.

Secara visual unsur-unsur motif yang terdapat pada batik kembang suket ini memiliki komposisi yang sama atau memiliki ukuran yang sama pada setiap unsur motifnya. Pada Motif Manuk Bungkuk ini memiliki ukuran 5,5 cm x 4,5 cm, diukur dari panjang kaki sampai jengger kepal.

Source http://eprints.uny.ac.id/23080/1/Tity%20Sari%20Handayani%2008207241005.pdf
Comments
Loading...