Teropong Bumi dan Teropong Panggung

Teropong Bumi (Teropong Yojana)

Teropong bumi tersusun atas tiga lensa cembung, yaitu lensa objektif lensa pembalik, dan lensa okuler.

  • Fungsi lensa pembalik untuk membalikkan bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif.
  • Digunakan untuk melihat benda-benda yang jauh di permukaan bumi.
  • Jarak fokus lensa objektif Iebih besar daripada jarak fokus okuler (fob > fok)

Perbesaran Sudut dan Panjang Teropong Bumi

  • Pada mata berakomodasi maksimum, berlaku:
  • Pada mata tidak berakomodasi, berlaku:

Teropong Panggung (Teropong Tonil)

Teropong panggung tersusun atas dua buah lensa, yaitu lensa cembung sebagai objektif dan lensa cekung sebagai okuler.

  • Jarak fokus objektif lebih besar daripada jarak fokus okuler (fob > fok)
  • Perbesar sudut untuk mata tidak berakomodasi, yaitu S’ok = ~ dan sok = fok

d = fob +fok

Ma = fok / fok

Leave a Comment