Seni Batik Cianjur

Batik merupakan seni yang dilakukan oleh masyarakat Cianjur dengan menggunakan bentuk dan pola yang sangat memperlihatkan ciri khas dari daerah kabupaten Cianjur. Seni batik di daerah Cianjur sebenarnya telah ada pada tahun 1920. Pada masa tersebut berada daerah telah terkenal dengan seni Batik Cianjur seperti daerah Kelurahan Bojongherang dan juga dari daerah Sindanglaka yang terkenal dengan kain poleng. Namun penelusuran yang dilakukan untuk memperhatikan keberadaan dan juga bentuk ciri dari kain batik ini cukup susah untuk diperoleh dengan jelas.

Seni batik pada masa dulu digambarkan hanya sebutan gambaran bentuk yang ada dan terdapat pada permukaan kain dengan cara di batik. Berdasarkan penelusuran sejarah pada masa tersebut terdapat kain batik dengan gambar dan juga bentuk kumeli. Namun tidak ada penjelasan apakan kumeli tersebut dan bagaimana bentuk kumeli tersebut. Sedangkan masyarakat yang mungkin mengerti dan paham akan motif batik tersebut saat ini telah tidak ada. Dengan putusnya sejarah batik kota ini diharapkan agar seni pembuatan batik di daerah ini dapat kembali bangkit dan berkembang lagi dengan motif batik yang sangat khas.

Seni pembuatan batik di daerah Cianjur pada masa sekarang banyak mendapatkan bentuk motifnya dari keindahan alam daerah di Cianjur. Daerah Cianjur merupakan daerah yang sangat subur sehingga tidak heran pertanian banyak dapat kita temui di daerah ini dan tumbuh dengan subur. Pemandangan alam ini lah yang kemudian dibuat oleh para seniman batik kota ini untuk menjadi motif batik yang khas dari kota Cianjur.

Leave a Comment