Pengertian Gaya

Dinamika adalah ilmu yang mempelajari gerak suatu benda dengan meninjau penyebabnya.

Buah kelapa jatuh dan pohon kelapa dan bola menggelinding di atas bidang miring. Apakah yang menyebabkan kedua benda itu bergerak?

  • Gaya adalah sesuatu yang dapat mengubah gerak suatu benda.

Contoh : Bola yang semula dilempar, kemudian dipukul oleh seorang pemain softbol akan berubah arah.

  • Gaya adalah sesuatu yang dapat menimbulkan perubahan kecepatan.

Contoh: Bola yang semula diam, kemudian ditendang maka bola akan bergerak.

  • Gaya adalah sesuatu yang dapat menimbulkan perubahan ukuran benda.

Contoh : Sebuah pegas digantung vertikal, kemudian ujung pegas dibeni beban sehingga pegas bertambah panjang.

Konsep gaya pertama kali diselidiki oleh ilmuwan lnggris yang bernama Isaac Newton (1642-1727) yang menghasilkan:

Hukum I Newton (Hukum Kelembaman)

Jika gaya total yang bekerja pada benda sama dengan nol, benda yang semula diam akan tetap diam atau benda yang semula bergera urus beraturan akan tetap bergerak urus beraturan.

Hukum II Newton (Hukum tentang Gerak)

Percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada sebuab benda berbanding lurus dengan besar gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda.

Hukum III Newton (Hukum Aksi – Reaksi)

Jika sebuah benda A mengerjakan gaya pada benda B maka benda B mengerjakan gaya pada benda A besarnya sama, tetapi benlawanan arah.

Leave a Comment