Batik Tulis Sarjuni Tradisional Motif Wahyu Tumurun

0 275

Batik Tulis Sarjuni Tradisional Motif Wahyu Tumurun

Bentuk tradisional merupakan seni hias yang dalam teknik maupun pengungkapannya dilaksanakan menurut peraturan, norma, dan pola yang telah digariskan lebih dahulu dan menjadi kesepakatan bersama serta telah diwariskan secara turun-temurun. Motif merupakan jenis bentuk yang dipakai sebagai titik tolak atau gagasan awal dalam pembuatan ornamen, yang berfungsi untuk menunjukkan perhatian, mengenali, dan memberikan kesan perasaan.

Batik motif tradisional mempunyai bentuk dan gaya figuratif dengan corak stilisasi dari flora, fauna dan manusia, mempunyai konsep sederhana, tata letak menyeluruh ke semua bidang kerja, corak umumnya bersifat simbolik spiritual, serta corak dibuat dalam lingkup fungsi-fungsi adati.

Salah satu motif batik yang dibuat oleh Batik Tulis Sarjuni adalah Motif Wahyu Tumurun. Motif Wahyu Tumurun, motif yang digunakan untuk busana daerah, agar pemakai mendapatkan wahyu atau anugrah, berkah dan keselamtan. Motif ini melambangkan sebuah harapan dan doa. Bentuk motif tradisional, dan menggunakan warna coklat dengan latar hitam.

Source http://eprints.uny.ac.id/27622/1/Nita%20Wulandari%2C%2007207241009.pdf
Comments
Loading...