Batik Motif Kawung Buntal

0 549

Batik Motif Kawung Buntal

Motif Batik Kawung merupakan batik yang sering ditemui di Kota Solo. Motif Batik Kawung ini memliki pola bulatan mirip buah Kawung yaitu sejenis kelapa atau disebut juga dengan buah kolang-kaling. Selain itu, motif batik kawung ini juga diartikan sebagai gambar bunga teratai dengan empat lembar daun bunga yang merekah. Bunga teratai adalah bunga yang melambangkan umur panjang dan kesucian. Biasanya motif batik kawung ini berjejer rapi secara geometris pada kain.

Motif Batik Kawung pada zaman dahulu hanya boleh digunakan oleh kalangan kerajaan saja. Seperti pejabat kerajaan yang mengenakan Motif Batik Kawung mencerminkan kepribadian sebagai seorang pemimpin yang mampu mengendalikan hawa nafsu dan menjaga hati nurani agar tercipta keseimbangan dalam perilaku kehidupan manusia. Salah satu jenis Batik Kawung yang populer adalah Motif Kawung Buntal.

Penamaan pada Motif Kawung Buntal menurut istilah masyarakat Jawa kata “Buntal” diartikan bunga yang sering digunakan dalam upacara adat sebagai media tolak balak, yaitu memiliki arti untuk mengusir segala sesuatu yang bersifat jahat atau malapetaka yang akan menimpa pada bayi dan anak kecil. Motif Kawung Buntal sering digunakan untuk upacara adat dalam lingkup kepercayaan masyarakat Jawa.

Source http://indonesianbatik.id/ http://indonesianbatik.id/2018/02/06/makna-simbolis-batik-indonesia-motif-kawung-secara-khusus/ http://pusatgrosirsolo.com/artikel-batik/sejarah-motif-batik-kawung-dan-maknanya/
Comments
Loading...