Batik Kuningan Motif Sekar Galuh

0 333

Motif Sekar Galuh

Kabupaten Kuningan terletak di Provinsi Jawa Barat yang lebih dikenal masyarakat luas sebagai penghasil peuyeum. Tidak banyak yang mengetahui jika Kuningan juga memiliki seni batik yang unik dan khas. Dari sisi sejarah tidak ditemukan adanya seni batik di Kuningan. Batik mulai dikembangkan di Kuningan tahun 2006. Batik Kuningan dikenal dengan nama batik Paseban Kuningan. Produksi batik berlokasi di daerah Cigugur. Motif tersebut dibuat dan dirancang oleh Pangeran Djatikusumah. Pangeran Djatikusumah melakukan penelusuran batik Paseban yang dianggap punah melalui pendalaman seni yang ditemukan melalui ukir dan relief pada Gedung Paseban. Tujuan dikembangkan Batik Kuningan adalah untuk mengangkat nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Kuningan. Selain merupakan simbolisasi nilai-nilai budaya lokal (Sunda) yang sudah tertanam sejak lama.

Ciri khas batik Kuningan terletak pada tarikan garis yang kuat pada motifnya. Keunikan lain nampak pada motif yang besar tanpa isen-isen dengan warna gelap seperti itam, biru tua, dan merah hati. Dengan ciri khas yang dimilikinya tersebut, dijadikanlah sebagai motif khas batik Kuningan. Nilai tambah dari batik ini adalah lebih dari sekedar motif dalam kain tetapi juga mengandung unsur filosofis. Motif Sekar Galuh merupakan salah satu motif batik Kuningan.

Sekar Galuh

Sekar memiliki arti kembang dan galuh dari kata galeuh yang memiliki arti inti kehidupan. Secara filosofis sekar galuh mengandung makna bahwa manusia hendaknya melestarikan nilai-nilai adikodrati yang telah ada sejak awal secara berkesinambungan antar generasi.

Source Batik Kuningan Motif Sekar Galuh Batik Kuningan
Comments
Loading...