4 Motif Batik Jawa yang Unik

0 174

4 Motif Batik Jawa yang Unik

Batik merupakan kekayaan budaya Nusantara. Hari Batik Nasional diperingati setiap 2 Oktober, untuk memperingati penetapan batik sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi oleh UNESCO. Ada banyak motif batik di Jawa, namun ada empat motif tua yang diyakini memiliki mistis.

Pertama, motif Batik Sidoluhur

Batik Sidoluhur diyakini memiliki mistik tersendiri. Pemakai batik dengan harapan pemakainya dan keturunannya memiliki hati dan pikiran luhur sehingga hidupnya bermanfaat bagi masyarakat.

Kedua, motif batik Parang

Motif ini dibuat Panembahan Senopati, raja pertama kerajaan Mataram Islam yang bertahta pada 1530-1543. Multiglobalinfo.blogspot.com menuliskan Panembahan mendapat inspirasi semasa melakukan teteki atau menyepi dan bersemadi sebelum menjadi raja. Itu dilakukan di gua pinggir Laut Selatan, sekarang dikenal sebagai pantai Parangkusumo, Yogyakarta.

Ketiga, motif Batik Truntum

Biasanya motif batik ini dianggit atau dicipta oleh kaum lelaki. Motif truntum merupakan bentuk pengecualian. Motif ini dibuat Kanjeng Ratu Beruk, selir dari Paku Buwono III (bertahta 1749-1788) di Keraton Surakarta. Kanjeng Ratu Beruk bukan dari kalangan bangsawan, tetapi anak dari seorang abdi dalem keraton bernama Mbok Wirareja.

Keempat, motif Batik Udan Riris

Paku Buwono III juga dikenal sebagai kreator motif batik. Dia memegang tahta saat Keraton Surakarta (Solo) banyak mengalami guncangan perpecahan pasca Perjanjian Giyanti (1755).

Source http://jambi.tribunnews.com/ http://jambi.tribunnews.com/2018/10/01/4-motif-batik-jawa-yang-diyakini-punya-mistis-saling-ejek-dua-keraton-di-jawa?page=2
Comments
Loading...